Staňte se našimi partnery nebo parťáky a podpořte nás v našem úsilí.
Naskýtá se Vám tak jedinečná příležitost aktivně se zapojit do projektu zachování jednoho z hlavních historických pilířů města a regionu pro další generace a také čerpat výhody pro Vaše zaměstnance či klienty:

  • Můžete získat slevy na vstup či volné vstupenky do našich expozic pro Vás i Vaše zaměstnance, dále volné vstupenky na každoroční partnerský koncert.
  • Chcete, aby bylo Vaši firmu vidět? U nás Vás uvidí více než 1,5 milionu lidí ročně!

Spolek Dolní oblast VÍTKOVICE byl založen za účelem přípravy a realizace projektů na proměnu území Dolní oblasti Vítkovice. Aktuálně spravujeme industriální památky „Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren“, které byly v roce 2002 prohlášeny Nařízením vlády č. 337/2002 Sb. za Národní kulturní památku a v roce 2008 se staly součástí Evropského kulturního dědictví. Objekty v areálu LANDEK PARK, které jsou rovněž ve správě spolku, jsou prohlášeny MK ČR za kulturní památky a areál se nachází v ochranném památkovém pásmu „Národní přírodní památky Landek“.

Naše projekty přináší regionu jedinečnou možnost spojit historii se současností a budoucností. Díky našemu spolku vzniklo efektivní propojení správy a řízení projektu nejvýznamnějších historických a technických památek v regionu.

Více informací o partnerském programu najdete v sekci Partneři.