Přehled aktuálně čerpaných dotačních titulů

Statutární město Opava

 • Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
 • Název projektu: „Provoz a realizace aktivit v prostorách VI. energetické ústředny (Malý svět techniky) a v prostorách Světa techniky“
 • Od 1.1.2013 do 31.12.2017

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP“
 • Od 1.9.2016 do 30.10.2017

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Vzdělaná Ostrava 2017“
 • Od 1.1.2017 do 28.2.2018

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá víceletá neinvestiční účelová dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví
 • Název projektu: „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2017 – 2020
 • 1.1.2017 – 31.12.2020

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Malý řemeslník Světa techniky“
 • 1.6.2017 – 31.3.2018

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Vzdělaný kraj aneb za vzděláním do Světa techniky“
 • 1.3.2017 – 31.12.2017

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Milan Dobeš Museum
 • 1.7.2017 – 31.12.2017

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Fajne léto v Dolních Vítkovicích“
 • 1.1.2017 – 31.10.2017

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Zachování a obnova kulturní památky Strojovna těžních strojů“
 • 1.1.2017 – 31.12.2017